Werk en privé zijn voor steeds minder mensen nog strikt gescheiden. Dat komt bijvoorbeeld doordat het werk niet altijd op het werk zelf hoeft plaats te vinden en men vaak ook vanuit huis kan werken. Deze ontwikkeling geeft vrijheden om taken uit te voeren op een moment dat het u persoonlijk uitkomt. U kunt meer, er is ook meer mogelijk en er is meer om uit te kiezen. Maar dit kan ook een negatieve invloed hebben op uw privéleven, omdat het bijvoorbeeld meer tijdsdruk oplevert. Het gevoel dat het werk nooit af is, is steeds aanwezig met als gevolg het ervaren van een hoge werkdruk en langere werkdagen. 

Mensen met leuk werk, werken graag veel
Mensen die graag werken, hun werk plezierig vinden, waar ze zich uitgedaagd en gewaardeerd voelen, zullen op het werk minder energie verliezen en vinden veel en lang werken geen probleem
Als het werk daarentegen saai is, de competenties en de vaardigheden van de werknemer niet aan worden gesproken, of als de medewerker een hoge werk- en tijdsdruk ervaart zonder het gevoel daar controle op te kunnen uitoefenen, dan is de werknemer snel uitgeput. In dit geval kunnen lange werkdagen een probleem vormen.

Uitrusten van werk of uitrusten op werk?
Hoe leuk het werk ook is, in het leven is er meer dan werk alleen. Familie, kinderen, vrienden, mantelzorg, sport, huishouden. Hoewel dit onder privé valt, kunnen sommige van deze activiteiten veel energie vragen en een persoon zelfs meer uitputten dan het reguliere werk.

In dit licht is de benaming ‘werk privé balans’ foutief. Want deze veronderstelling gaat er vanuit dat we in onze privé tijd kunnen uitrusten en energie opdoen voor ons werk. Terwijl het kan juist gebeuren dat ons werk ons zoveel energie geeft dat we de problemen en verplichtingen van ons privé leven aan kunnen.

Balans =  ontspanning na inspanning 
Er zou dus beter gesproken kunnen worden over de balans tussen inspanning en ontspanning. Want na elke inspanning moet ontspanning volgen, want dat houdt het energieniveau in evenwicht.
De vraag is niet of u een goede balans heeft tussen werk en privé, maar heeft u wel een goed overzicht over wat u energie kost en wat u de energie geeft en zijn deze energievreters en energiegevers goed in balans.

Zo ja dan bent u goed in balans en heeft u weinig last van werkstress. Zo niet dan zou het goed zijn om zo’n overzicht te maken en te kijken welke ontspannende (of misschien juist inspannende) activiteiten u zou kunnen ondernemen om beter in balans te komen.