Arbeid maakt gezond

Psychologie van arbeid concentreert zich vaak op de negatieve gevolgen van werk zoals hoge werkdruk, werkstress, burn-out en daarmee gepaard gaand ziekteverzuim. Terwijl er ook de werknemers zijn die dag in dag uit onder hoge werkdruk staan en toch geen vermoeidheid vertonen, niet opbranden en vrolijk hun werk doen. Wat is het verschil tussen deze werknemers en andere die soms maar met moeite de werkdag door komen?

Dat werk ziek maakt is algemeen bekend. En aan het creëren van dit beeld helpen de media en de politiek graag mee. De onderzoekers becijferen dat er in Nederland maar liefst meer dan een miljoen mensen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werk gerelateerde psychische ziektes loopt. Met name onder jongeren is werkstress de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Minder bekend zijn de onderzoeken die aantonen dat het werk, gedefinieerd als: “doelgerichte, gestructureerde activiteit met een zeker verplichtend karakter” van groot belang is voor de geestelijke gezondheid. Uit die onderzoeken blijkt namelijk dat het ontbreken van werk dezelfde schadelijke gevolgen kan hebben als een te hoge werkdruk. Dat wil zeggen dat gedwongen werkloosheid tot depressies, alcoholisme, psychosomatische klachten en zelfs tot zelfmoord kan leiden. Hoezo ‘gelukkig zonder werk’?

Het mag duidelijk zijn: het werk maakt zowel ziek als gezond! Welke gevolgen het werk op een persoon heeft is afhankelijk van een aantal factoren, de belangrijkste daarvan is de houding die de persoon heeft ten opzichte van het werk.

Herkent u zich in de volgende stellingen:

  • U neemt initiatieven en geeft actief richting aan uw eigen leven.
  • U genereert uw eigen positieve feedback.
  • U heeft plezier in uw werk.
  • U bent ook buiten uw werk bevlogen.
  • Uw waarden en normen komen overeen met die van de organisatie.
  • Als u al moe bent dan bent u meestal moe maar voldaan.
  • U leeft niet om te werken, maar heeft hobby’s en activiteiten buiten uw werk om.

Heeft u de meeste stellingen met ja beantwoord, dan bent u waarschijnlijk bevlogen in uw werk. Zo niet, dan kunt u erover nadenken wat u in uw carrière kunt veranderen om toch dagelijks fluitend naar uw werk te gaan.