Bevlogen worden en blijven

Bevlogen werknemers zijn belangrijk voor de organisatie. Want bevlogen werknemers presteren beter, verzuimen minder, nemen tijd om collega’s te helpen mits nodig en zetten door als het tegenzit.
Bevlogenheid is een toestand waarbij men zich energiek voelt, toegewijd is aan het werk en helemaal opgaat in de werkactiviteiten.

Om in die toestand te komen moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze zijn verbonden aan de werkomstandigheden en aan de persoon zelf.

Kenmerken van het werk
De kenmerken van het werk die bevlogenheid stimuleren zijn:

 • duidelijke feedback,
 • werk is in overeenstemming met de competenties van de werknemer,
 • betekenisvol en afwisselend werk,
 • steun van collega’s,
 • persoonlijke aandacht van de leidinggevende,
 • autonomie in het werk,
 • kansen voor groei en ontwikkeling.

Deze factoren kunnen een compensatie zijn voor de hoge taakeisen, werkdruk en emotionele belasting, die anders tot het ongewenste burn-out zouden kunnen leiden.
Daarnaast kan positieve, duidelijke feedback het leerproces van de werknemer stimuleren en vergroot het werkgerelateerde competenties. Het vertrouwen van de leidinggevende stimuleert het gevoel van autonomie en dat heeft gezamenlijk ook een positieve invloed op persoonlijke kenmerken van de werknemer die tot bevlogenheid kunnen leiden.

Persoonlijke hulpbronnen
Persoonlijke hulpbronnen verwijzen naar opvattingen die werknemers over zichzelf hebben. Daaronder vallen:

 • zelfvertrouwen,
 • optimisme,
 • vertrouwen in eigen kunnen,
 • hoop,
 • gevoel van controle te hebben over de omgeving en gebeurtenissen,
 • veerkracht.

Daarnaast moeten de werknemers proactief zijn en blijven. Want hoewel de kenmerken van het werk grotendeels door de werkgever bepaald worden heeft een werknemer er toch aanzienlijke invloed op. Een werknemer kan namelijk ook zelf ervoor zorgen dat er een fit ontstaat tussen de werkomgeving en de eigen voorkeuren en vaardigheden. Via deze zogenaamde ‘job crafting’ kan ook invloed uitgeoefend worden op de kenmerken van het werk, bijvoorbeeld op het onderdeel ‘betekenisvol en afwisselend werk’.

Wisselwerking
Bevlogen worden en blijven is een wisselwerking tussen de werkomgeving en de werknemer. De werkgever heeft via de werkkenmerken invloed op de persoonlijke hulpbronnen van de werknemer, terwijl de werknemer door zijn proactieve houding een invloed kan uitoefenen op zijn werkomgeving en de kenmerken van het werk.