Hoogbegaafden
… aan het werk

De meeste hoogbegaafden blijken tevreden te zijn op hun werk, vooral als er een goede fit bestaat tussen de werknemer en de organisatie en zijn of haar takenpakket. Dat leidt tot arbeidssatisfactie, hoge prestaties en welzijn. Maar je bent waarschijnlijk niet beland op deze site omdat je tot deze groep behoort.

Misschien behoor je tot een groep die weinig voldoening op het werk beleeft, meer uitdaging wilt, zich niet begrepen voelt en/of conflicten met collega’s en leidinggevende heeft. Vaak hebben werk gerelateerde problemen bij hoogbegaafden te maken met de kwaliteiten en kenmerken van hoogbegaafdheid. Een sterk ethisch besef (zoals een sterk gevoel voor rechtvaardigheid), een sterk streven naar autonomie en het grote verlangen naar creativiteit kunnen leiden tot wrijvingen, zich niet willen committeren aan de regels en verveling.

Dat kan zowel voor jou als jouw werkgever vervelende consequenties hebben. Misschien ga je op zoek naar een nieuwe werkgever die beter bij jouw behoefte aan authenticiteit, autonomie en uitdaging voldoet. Jouw huidige werkgever is daarmee een zeer waardevolle werknemer kwijt.

Helaas kan het erger. Arbeidsconflicten, geen aansluiting kunnen vinden bij je collega’s en de druk van de (werk)omgeving om zich aan te passen aan de geldende regels, normen en waarden – ‘om normaal te zijn’, kunnen leiden tot stress, uitputting of zelfs tot een burn-out. Het gevoel ‘ik kan zo veel meer dan er van mij verwacht wordt’ gecombineerd met te weinig intellectuele uitdaging, kan leiden tot bore-out. Dat betekent lagere productiviteit, hoger verzuim; hoge kosten voor jouw werkgever en voor jou wellicht werkloosheid.
Geen prettig vooruitzicht!

Ondanks al deze problematiek en ongunstige vooruitzichten wordt vaak niet gezocht naar hulp. Zowel door de hoogbegaafde zelf als door zijn of haar omgeving wordt namelijk gedacht dat hoogbegaafden slim genoeg zijn om in hun eentje een oplossing te vinden. Dat lukt maar zelden. Het is geen schande om hulp te vragen. Een deskundige hulpverlener kan het herstelproces versnellen, aangenamer maken en steun bieden bij het zetten van noodzakelijke stappen. Je hoeft niet in je eentje te worstelen!

BloemRaad Coaching & Advies is gespecialiseerd in ‘behandeling’ van werknemers die kampen met arbeid gerelateerde klachten of die hun functioneren op de werkplek willen verbeteren. Daarbij maken we gebruik van ‘evidence-based’ methodieken, met name Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Waarom ACT?
Bij ACT wordt een eigen inbreng van de cliënt in kennis en ervaring hoog gewaardeerd en ingebouwd in de werkwijze. De cliënt wordt uitgenodigd om op onderzoek te gaan en te ervaren wat werkt en wat niet. De therapeut/coach geeft steun, moedigt aan, stelt vragen, geeft suggesties en daagt uit om in actie te komen.

Vooral de oefeningen waar de cliënt leert zijn/haar gedachten wat minder serieus te nemen, kunnen veel impact hebben. Hoog intelligente mensen zijn vaak verbaal sterk, niet alleen in het contact met anderen, maar ook richting zichzelf. Dat kan zich vertalen in complexe denkprocessen en analyses waarmee de persoon zich sterk verbonden voelt (gefuseerd is). Leren om de gedachten te zien als iets losstaand van het zelf (je bent niet je gedachten, je hebt ze alleen), kan voor een hoogbegaafde een krachtige interventie zijn.

Bel 06-51723435 of stuur een bericht voor meer informatie.

Wilt je toch verder ‘shoppen’ dan vindt je op ihbv.nl een lijst van hulpverleners die ervaring hebben met hoogbegaafde volwassenen.

Tips voor HR en leidinggevenden

Extra informatie voor leidinggevenden