Mariska Verduijn

Mariska Verduijn houdt zich vanuit verschillende rollen bezig met het ontwikkelen van mensen op het gebied van arbeid en gezondheid. Met als doel: mentaal fit aan het werk. Ze werkt naast een rol als psycholoog als coach en e-coach en als docent en assessor.  We zijn een groot deel van onze tijd en leven bezig met werken. Mentaal fit blijven helpt om om te gaan met stress, in balans te blijven en veerkracht te behouden bij het omgaan met veranderingen. Niet alleen dat, Mariska werkt vanuit de visie dat uitdagend en plezierig werk van belang is voor zowel organisaties als medewerkers.

Ze werkt graag samen met de cliënt richting het gewenste doel en zoekt naar optimale balans tussen individuele en organisatiebelangen voor een duurzaam resultaat. Mariska neemt deel aan commissies en werkgroepen om kwaliteiten van opleidingen en professionals in het werkveld van coaching en psychologie te bewaken en verder te ontwikkelen. Mariska is aangesloten bij het NIP als registerpsycholoog NIP /arbeid en organisatie, is EIA master practitioner coach (NOBCO/EMCC) en e coach level II.

Thema’s: duurzame inzetbaarheid, coaching, e-coaching, stressmanagement, burn-out, verzuimpreventie

Meer informatie op LinkedIn

In haar loopbaan werkte Mariska mee aan verschillende publicaties over coaching en voor coaches: