Dansen met de Schaduw
voor ambitieuze vrouwen

Wilt u succes? Wilt u gehoord, gezien en opgemerkt worden? Heeft u er genoeg van dat anderen er met uw suggesties en ideeën vandoor gaan? Wilt u meer invloed uitoefenen op uw werkomgeving? Stop dan met het imiteren van mannelijke eigenschappen! Word authentiek, word een succesvolle, trotse vrouwelijke leider!
Leiderschap van tegenwoordig vraagt om gevoel voor verhoudingen binnen de organisatie, in staat zijn om mensen bij elkaar te brengen, de dialoog aan te gaan en ruimte te geven. Het gaat om samenwerken in steeds veranderende netwerken, informeel leiderschap en toch het vermogen hebben om mensen te engageren om gezamenlijke doelen na te streven.

Vrouwen zijn van nature in staat om leiding te nemen. Toch twijfelen heel veel vrouwen eraan of ze dit wel willen of kunnen. Aan ambitie ligt het niet, wel aan onzekerheid, de angst om te falen of om teleur te stellen.
Deze workshop gaat niet alleen over strategieën en tools om een goede leider te worden of te zijn, maar meer nog om inspiratie, kracht en actie om het eigen potentieel als vrouw te ontsluiten.

“De workshop was zeer inspirerend doordat je direct ervaart wat je met je eigen kracht kan doen, hoe je deze kan inzetten.”
Antoinette, strategisch manager bij een gemeente

Ambitieuze vrouwen zetten vaak hun volle potentieel onvoldoende in. Dat belemmert ze in hun carrière en bij de inrichting van het leven dat ze willen. Vrouwen worden aangespoord om te schitteren zonder dat ze daarbij hun vrouwelijke kracht betrekken. Deze oorspronkelijke kracht ligt in emotionele intelligentie, charisma en het vermogen om te beïnvloeden. Helaas wordt deze kracht vaak genegeerd, weggestopt en ontkend. Het vormt uw schaduw die u altijd bij u hebt maar waar u geen gebruik van maakt. Meestal heeft u dat te danken aan beperkende mindsets, zoals: ‘Ik wil dat mensen mij aardig vinden’ en ‘macht is een vies woord’. In de training ‘Dansen met de Schaduw’ worden deze mindsets blootgelegd en uitgedaagd.
U krijgt op luchtige doch effectieve wijze inzicht in uw eigen gedrag en houding. Als u in staat bent hier invloed op uit te oefenen dan kunt u ook makkelijker het gedrag en houding van anderen beïnvloeden. Zo haalt u het beste uit uzelf, uw medewerkers en collega’s.

Deze training is speciaal ontwikkeld voor ambitieuze vrouwen die het strijden tegen het glazen plafond in eigen hand willen nemen. Door de vrouwelijke eigenschappen uit te lichten, te benadrukken en te gebruiken, zult u meer grip krijgen op uw carrière en uw omgeving.
Dankzij deze training ontwikkelt u zich in drie dagdelen tot een zelfbewuste, daadkrachtige maar bovenal vrouwelijke leider. U ontwikkelt een eigen stijl van leidinggeven en geeft uw carrière een boost.

Programma

Facilitator

Heeft u belangstelling, maak het kenbaar via workshop@bloemraadpsychologen.nl. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.