Waarderende Teambuilding: een op kracht gebaseerde aanpak (Appreciative Inquiry)

bijdrage van Cora Reijerse

foto: Rawpixel on Unsplash

De waarderende benadering ziet problemen in organisaties en teams als vraagstukken die men het best kan benaderen vanuit de kracht die in de organisatie en bij haar mensen aanwezig is. Dit gebeurt door allereerst samen te onderzoeken welke krachtbronnen en drijfveren er aanwezig zijn bij de betrokkenen om een antwoord op het vraagstuk te vinden. Om van daaruit samen te dromen over een gewenste toekomst en de beelden hierover met elkaar te delen. Waarna gezamenlijk de gewenste toekomst ten aanzien van het vraagstuk bedacht en vormgegeven wordt. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat verschillen tussen mensen erkend, geaccepteerd en gewaardeerd worden.

Uitgangspunten

 • Jullie, als team, hebben een vraag: (geen probleem)
  Hoe kunnen we samen, gebruik makend van elkaars kwaliteiten, als team optimaal samenwerken?

Waarderende teambuilding kent de volgende stappen:

Vaststellen– Vertalen van het probleem naar een positief thema

Verkennen– Wat gaat er allemaal goed? Onderzoeken in interviews met betrokkenen

Verbeelden– Wat is mogelijk? Het samen creëren van een aantrekkelijk en lokkend toekomstbeeld.

Vormgeven– Wat is er nodig om de gewenste toekomst te realiseren? Een ontwerp maken voor de toekomst. Bijvoorbeeld een mogelijkheden cirkel maken.

Verankeren/verwezenlijken– Concrete stappen zetten om de toekomst te creëren. Improviseren, leren en de vooruitgang waarderend benaderen.

Procesmatig bekeken gaat het om: verbinden-combineren-samen creëren

5D-cyclus van Appreciative Inquiry

 

Het teambuildingsraject van het team: Hoe het is gegaan

 • Intakegesprek met directeur, teamleider en begeleider. De directeur en teamleider vinden het team passief en weinig energiek. Er gebeurt niet veel, er zijn nauwelijks plannen.
 • Individuele interviews door de begeleider met alle teamleden en de teamleider: Wat speelt er? Wat gaat er goed in het team? Wat kan beter en hoe wil je dat het is?
 • Terugkoppeling over de uitkomsten van de interviews in het werkoverleg. Gezamenlijke keuze voor het onderwerp: ”Hoe kunnen we als team optimaal samenwerken?”
 • Eerste team sessie: Ontdekken van de kracht en de positieve kern van het team.
  Aanwezig: het hele team en een van de directeuren.
 • Tweede team sessie: Dromen over de ideale samenwerking.
  Aanwezig: het team.
 • Ontwerp van de ideale, inspirerende en krachtige samenwerking. Overeenstemming over de principes en regels en inrichting.
  Aanwezig: het team.
 • Evaluatie met de directie en het team.
 • Afronding met het team. Wat is er geleerd en hoe blijven we vernieuwen en veranderen als team.
  Aanwezig: het team.

Resultaten

Vanaf de droomsessie, wordt gewerkt aan een meer productieve en effectieve samenwerking. Het proces volgt de energie, het enthousiasme en de initiatieven van het team. Er zijn ervaringen uitgewisseld met andere teams in de organisatie, de werkruimtes worden anders gebruikt, ook wordt er geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen. Projectmatig werken wordt steeds meer verankerd.

De teamleider vindt dat het team zich vrijer beweegt, dat de teamleden niet meer om elkaar heen lopen, maar met elkaar de dingen regelen. Ook zoeken de teamleden elkaar op om samen handelingsplannen te maken en uit te voeren. De passiviteit is verdwenen en heeft plaats gemaakt voor initiatieven en experimenten.

Evaluatie

De teamleden en teamleider vinden allemaal dat dit teamtraject zinvol en fijn is geweest.

Het verbinden bleek het indrukwekkendste deel van het proces in dit team. De eerste teamdag is helemaal besteed aan het elkaar leren kennen. Met de focus op persoonlijke krachten, ambities en wensen voor de toekomst. De teamleden geven aan dat het onderzoeken en delen van de visie op je eigen en elkaars kracht heel bevestigend werkt. Verschillen mogen bestaan en zijn welkom. De ontdekking en acceptatie van elkaars kwaliteiten vormde de opmaat voor het zoeken naar gedeelde wensen en visie op samenwerking. De inbreng was divers, maar overeenkomst in opvattingen bleek ruim aanwezig.

Daarna ging het het daadwerkelijk vormgeven van beelden en wensen vlot. Tijd en aandacht geven aan het versterken van onderlinge verbinding tussen teamleden loont en maakt productieve en inspirerende samenwerking mogelijk. Zodat het team, de organisatie en haar klanten daarvan profiteren. Samen voor jouw succes!