5de stap: Beter voor onszelf zorgen

foto: Aiony Haust

Mindfulness is een goede methode om in het geval van een burn-out weer op adem te komen. Even rust van zorgen, gepieker en lijden. Ervaren van pijn en accepteren van angst geeft, hoe vreemd dan ook, meer ruimte om het leven te ervaren zoals het is en daarvan te kunnen genieten.

U kunt deze vaardigheid oefenen door elke keer als u aan een nieuwe activiteit wilt beginnen, het volgende te doen:
– Sta even stil bij uw eigen lijf. Hoe voelt dat?
– Sta vervolgens stil bij uw eigen hoofd. Wat denkt u allemaal? Hoe voelt dat?
– Richt nu uw aandacht op de buitenwereld. Wat merkt u op? Gebruik uw zintuigen (wat ziet u, ruikt u, hoort u, wat voelt u met uw huid?)

Ga nu alsnog doen wat u van plan was.

Zoals u al in vorige sessie hebt geleerd, is mindfulness niet een kunstje dat u alleen op speciale momenten kunt of moet doen. Mindfulness is de levenshouding die u kunt aannemen en integreren in alle aspecten van uw dagelijkse leven.

Bedenk nu even welke momenten u bewuster en intenser zou willen beleven in:

uw werk

……………………………..

……………………………..

gezelschap (vrienden, familie)

……………………………..

……………………………..

contact met uw partner

……………………………..

……………………………..

contact met uw kinderen

……………………………..

……………………………..

uw hobby’s

………………………………

………………………………

tijdens wandelen, fietsen, sporten

………………………………

………………………………

wat nog meer?

………………………………

Bent u bereid om meer mindful te zijn in alle aspecten van uw leven?

Mindfulness draait om ervaren, niet om ontspannen. Wees nieuwsgierig! Onderzoek uw leven opnieuw, alsof u een kind bent dat voor de eerste keer in aanraking komt met deze gewaarwordingen. Houd uw ogen en oren open en geef de oefeningen de kans  hun werk te doen.

Voor de perfectionisten onder ons: Niemand kan 100% mindful door het leven gaan; zelfs een boeddhistische monnik niet! We hebben ons verstand continu nodig, we moeten ervaringen evalueren om te leren en we moeten plannen voor de toekomst. Probeer dus niet te streven om te allen tijden en in alle aspecten mindful te zijn. Zo geeft u uw verstand alleen meer munitie om op u te vitten omdat u niet mindful bent.

Mindfulness helpt ons bewuster in ons leven te staan en meer van ons leven te genieten, maar het MOET NIET.


Vijfde stap

Als u op een feestje een onbekend iemand tegenkomt, hoe stelt u uzelf voor?

Met uw naam? Uw functie/beroep? Medewerker van….?

Of beschrijft u uzelf als spontaan, brutaal, lief, nieuwsgierig, ……?

foto: Ivan Dodig

Oefening: Mijn zelfbeeld
Wie bent u?

Schrijf hieronder een aantal overtuigingen over uzelf. Hoe bent u op uw werk? Hoe bent u als moeder/vader/dochter/zoon? Hoe bent u als partner? Op welke aspecten van uzelf bent u trots?

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Bijvoorbeeld:
“Ik ben een betrouwbaar medewerker die altijd voor anderen klaar staat”

Wel, dit is nou een perfect recept voor een burn-out. Met dit zelfbeeld geeft u aan dat u geen fouten mag maken en geen grenzen mag stellen.

Zodra u aan dit beeld niet kan voldoen omdat u moe bent, andere verplichtingen heeft, of de materie nog niet beheerst, dan stijgt uw stressniveau. U begint te piekeren, slaapt slecht, werkt nog harder, ….. U voelt zich slecht en zult alles in werking stellen om dit zelfbeeld in stand te houden, al wordt het uw dood. Gelukkig vraagt uw lichaam eerst een time-out door u in burn-out te storten.

Nog een voorbeeld:
“Als baas zorg ik goed voor mijn medewerkers, mijn deur staat altijd open”

Geweldig! De medewerkers zijn vast erg blij met u en omdat u zo open en vriendelijk bent, komen ze waarschijnlijk met allerlei verhalen, klachten en vragen bij u binnen.

Bent u vergeten dat u ook uw eigen werk, taken en deadlines hebt. In hoeverre komt u daar aan toe tijdens al deze storingen en onderbrekingen? Wedden dat u ’s avonds en in het weekend aan het werk bent om alles in te halen. Hoe slecht voelt u zich dan tegenover uw partner, eventuele kinderen, vrienden en familie? Hoe zit het met uw hobby’s, ontspanning, sport? Hoeveel tijd heeft u om te leven?

Welke regels voor uw gedrag kunt u halen uit de beschrijving die u hierboven van uzelf hebt gemaakt? Hoe rigide zijn deze regels? Wat zijn de gevolgen voor uw gemoedstoestand als u deze regels niet naleeft? Hoeveel energie kost het u om deze regels wel na te leven?

We zijn wie we zijn. Hoe graag we ook aan een bepaald ideaal beeld willen voldoen, het zal niet (altijd) lukken. Onze pogingen om dat ideaal beeld in stand te houden kost ons veel energie en daar hebben we geen onuitputtelijke voorraad van.

De vraag is nu hoe kunnen we dit ideaal beeld loslaten en deze ‘superheld’ door een ‘mens’ vervangen, zonder dat we ons daarbij ‘slecht’ of ‘zwak’ voelen?

Oefening: ‘Superheld’ vervangen door ‘mens’
Kijk nogmaals naar uw ‘Zelfbeeld’! Dat zijn dus de verwachtingen die u van uzelf heeft. Dat is uw ‘superheld’. Maar omdat u een mens bent, lukt het vast niet altijd om aan de verwachtingen van dit beeld te voldoen. Wat gaat er dan ‘mis’?

Voorbeeld:
“Ik ben een betrouwbare medewerker” toch lukt het niet altijd om alle klanten te helpen zoals ze dat zouden willen.

“Mijn deur staat altijd open voor mijn medewerkers” toch kan ik mij mateloos ergeren aan het geklaag van sommige collega’s en wil ik ze het liefst uit mijn kantoor schoppen en de deur voor altijd dicht gooien.

Wat gaat er ‘mis’ bij u?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Als u zo een ‘misser’ maakt, wat zegt uw verstand dan? Welke gevoelens komen bij u op? Hoe straft u uzelf?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Als uw beste vriend/vriendin deze ‘misser’ zou maken, zou u hem/haar straffen? Wat zou u tegen hem/haar zeggen?

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Als u nu uzelf ziet als uw beste vriend/vriendin, kunt u dat nu ook tegen uzelf zeggen? Probeer het!

Zelfcompassie
Zelfcompassie is niet alleen een denkwijze, het is ook het gedrag. Wat zou u voor uzelf de komende tijd kunnen doen om zelfcompassie te oefenen? Een aantal voorbeelden:
– een cadeautje aan mijzelf geven,
– bewust en met plezier dagelijks minimaal één fout(je) maken,
– tijdens het boodschappen doen een kopje koffie/thee nemen,
– een middagje golfen

foto: Courtney Prather

Maak een plan! Komende week zal ik:

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

En nu aan de slag!

Doe deze oefeningen minimaal één week voordat u doorgaat met stap zes

Terug naar stap vier